Konserwacja i pielęgnacja stali

Czyszczenie i konserwacja balustrad oraz pochwytów ze stali nierdzewnej

Celem  utrzymania atrakcyjnego wyglądu balustrady, zaleca się regularne ich mycie, czyszczenie i konserwacje. Używać ciepłej wody lub łagodnych detergentów, np. płynu do mycia naczyń. Po myciu elementy należy przepłukać czystą wodą i wytrzeć  elementy do sucha. Regularne mycie powoduje usunięcie osadów i zanieczyszczeń, które pozostawione zbyt długo mogą spowodować powstanie ognisk korozji lub odbarwień na powierzchni stali. Dotyczy to w szczególności balustrad zewnętrznych, które narażone sa bardziej na zabrudzenia.

Do okresowej konserwacji balustrad ze stali nierdzewnej  (min. 4 razy w roku) zaleca się stosowanie specjalistycznych preparatów chemicznych np takich firm jak: Q-cleaner, Berner, Spray, Lotnik, 3M Cleaner, Würth, względnie inne dostępne na rynku środki do czyszczenia i konserwacji wyrobów ze stali nierdzewnej.

Uwaga

Do czyszczenia wyrobów ze stali nierdzewnej nie wolno używać środków, które zawierają takie składniki jak: chlor, sól, kwasy oraz wybielacze. Nawet niewielka zawartość tych składników może spowodować trwałe uszkodzenie powłoki tlenków chromu odpowiedzialnych za właściwości antykorozyjne i w efekcie prowadzi do powstania korozji. Nie należy stosować proszków lub innych środków o właściwościach żrących, np.  AJAX, CIF itp., środków do czyszczenia np. srebra, druciaków do czyszczenia garnków, ostrych czyścików oraz wielu innych które nie mają przeznaczenia do czysczeni stali nierdzewnej.

Nie stosowanie się do warunków konserwacji balustrad powoduje utratę gwarancji.